Sanayi Sicil Kanunundaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilisim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu tanım kapsamına alınmıştır.
Sanayinin Gelistirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 sayih Kanunun,1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmistir. Söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Sanayi Sicil Kanunundaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilisim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu tanım kapsamına alınmıştır. Buna göre sanayi sicil belgesi almaları gerekmektedir.