Kamera ve Kayıt Cihazı Bulundurulması.
İlgi : Emniyet Genel Müdürlüğünün 25.04.2017 tarih ve 11088401-2972 (91244)-17/1076 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile başta terör olayları olmak üzer meydana gelen adli olayların araştırılması ve faillerine ilişkin bilgilere hızla ulaşılması ve nihai olarak suçların aydınlatılabilmesi amacıyla;

Şehirci yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi araçlar ile öğrenci ve personel servisi taşımacılığı yapan araçlara; 26 Ekim 2016 tarih ve 29869 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren. Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu Maddesine istinaden hazırlanan. Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçları ile ilgili Şartların Ek XVI’da, 3.2 kamera sistemi ile 3.3 görüntü kayıt cihazlarına ilişkin belirlenen standartlara uygun, en az (7) yedi gün süreyle kayıt yapabilen ön dış ve iç kamerayla kayıt cihazlarının taktırılması ve aktif halde tutulması yönünde alınan 11.07.2017 tarih ve 2017/10 Ek Karar Sayılı İl Trafik Komisyonu kararma göre; tüm taşımacılık yapanlara 4 Eylül 2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak için müracaat edecek taksi, minibüs ve otobüs tarzı araçlar ile öğrenci ve personel servisi taşımacılığı yapan araçlarda; Ekte gönderilen şartnameye uygun kamera sistemi kurulmasını sağladıktan sonra ilgili Belediyeden gerekli izin belgesinin alınması gerekmektedir.

EK ŞARTNAME