Henüz sanayi sicil belgesi almamış olan firmalara önemli duyuru
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 sayılı Kanunun, l Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir.

7033 sayılı kanunun 3. Maddesinde; 6948 sayılı kanunun 1. Maddesinin ikinci paragraf " .... bilişim teknolojisi ve yazılım üreten isletmeler de bu madde şumulüne girer." seklinde değiştirilmiştir. Böylece yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmeleri kapsamına sokularak sanayi sicile kayıt olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

7033 sayılı kanunun 6.maddesinde ise 6948 sayılı kanuna geçici madde eklenmiştir. Gecici Madde 3 ün ilk paragrafında; "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi isletmelerinde sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç. Bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır." demektedir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan sanayi isletmeleri tanımlara uyan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan firmalara 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolarak sanayi sicil belgesi almaları durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır.