Oda Sicil - İç Ticaret Memurluğu İşlemleri
Üyelerin her türlü kayıt işlemleri

Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)

Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi

İhale yasağı ile ilgili belgeler

Firmaların meslekten men belgeleri

Firma ikamet belgesi

Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri

Üye firmaların grup değişikliği işlemleri

Üye firmaların terkin işlemleri

Üye firmalar için teşvik belgeleri.

Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler

Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri

Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri

Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler

Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler

Çıraklık - kalfalık işlemleri

Kefaletname ve taahhütname tasdikleri

Oda organ seçimleri

Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar