ÖNEMLİ DUYURU: Üyelerimizin Vergi Mükellefiyetlerine ilişkin oda kayıtlarını güncellemeleri hk.
Sayın Üyemiz,

17 EKİM 2017 Tarihinde yapılacak olan YTSO Organ Seçimlerinde, yürürlükteki organ seçimleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi d bendi, 6 ıncı maddesinin g bendi hükmü uyarınca meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmek için ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı arandığından üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek varsa hatalı kayıtları düzeltmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtları 20 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için, başvuruların firma antetli kağıda yazılmış dilekçe ve ekinde ilgili vergi dairesinden alınan mükellefiyet durum belgesi ile ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu ilan tüm üyelerimize vergi kayıtlarını kontrol etmek üzere Odamıza davet niteliğindedir. Kayıtlarını düzeltmek üzere müracaat etmeyen üyelerimiz Oda kayıtlarımızın doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.

Saygılarımızla,