Şirket Dolandırıcılığı
Filipinler Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlıgı'ndan (Philippine Department o f Trade and İndustry - DTl) alman bilgiye atıtla, aşağıda adı geçen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının anlaşıldığım, bu bağlamda anılan şirketlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği bildirilmektedir.