Tartı Aletleri İle İlgili İlk Muayene İşlemleri
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu kapsamında İl Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyet arasında yer alan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile ilgili değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 30.12.2016 tarih ve 29934 sayılı kararla Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıl olup; Tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan tartı aleti muayene başvuru formuyla; 2000 kg. üzeri otomatik olmayan tartı aletleri İl Müdürlüklerine, 2000 kg altı otomatik olmayan elektronik tartı aletleri Yetkili Muayene servislerine (Bursa,Kocaeli,İstanbul), Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından kullanılan 2000 kg altındaki tartı aletleri Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar memurluklarına müracaat edilecektir.

Tartı aletlerinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi bulunmaması durumunda sınır illerdeki yetkili muayene servisi/servislerine başvuracaklardır.

Belirtilen süre zarfında periyodik muayene başvurusu yapmayan kullanıcılara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.