Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2017 Verimlilik Proje Ödülleri!
Değerli Üyemiz,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

2017 Ödül ve değerlendirme süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler imiz uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olmaları mümkün olacaktır.
 
Bu kapsamda, ödüle başvurmak ve bağımsız değerlendirici olarak süre.çte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,